Потписивање уговора


24.12.2021.


Danas, u kabinetu načelnika opštine Jezero, načelnik Snežana Ružučić potpisala je Ugovor o nabavci 30 kontejnera za odvoz otpada sa firmom "EZIO INOX" d.o.o. PJ GARDEN CENTAR SEMINA Ilijaš sa direktorom gosp.Sejadom Alihodžić, čija realizacija je u vezi sa realizacijom projekta podržanog  od Savjeta Evrope i potpisanog Sporazuma između opštine Jezero i opštine Jajce u svrhu jačanja medjuopštinske saradnje.
Svaka opština dobija po 15 kontejnera koji su istovremeno sa potpisom Ugovora i isporučeni opštini Jezero.
Vrijednost projekta nabavke kontejnera je 4.834,70 e (9.477.00 KM).
Ovom nabavkom je finaliziran projekt "Veslanjem do čiste rijeke Plive"u vrijednosti od 10.000,00 e , nabavka 30 kontejnera i 4 čamca sa opremom, koji je za opštinu Jezero i Jajce provela opština Jezero.