80. сједницa Предсједништва Савеза општина и градова Републике Српске


12.05.2023.


Дана, 11.5.2023. године, начелник општине Језеро, Снежана Ружићић, као члан Предсједништва Савеза општина и градова Републике Српске, присуствовала је 80. сједници Предсједништва Савеза општина и градова Републике Српске, у Бања Луци.

Дневни ред:
1. Информација о актуелним питањима електричне енергије за јавну расвјету;

2. Извод из записника са 79.сједнице Предсједништва;

3. Извјештај о раду СОГРС за 2022.годину;

4. Извјештај о материјално-финансијском пословању СОГРС за 2022.годину;

5. Извјештај о наплати чланарине СОГРС за 2022.годину;

6. План рада СОГРС за 2023.годину;

7. Финансијски план СОГРС за 2023.годину;

8. Приједлог Дневног реда 20. Скупштине СОГРС;

9. Разно.