ЈАВНИ ПОЗИВ Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске


08.05.2023.


Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске,  објављује       Ј А В Н И    ПОЗИВ  за пријаву лица старијих од 65 година и корисника најниже пензије из тачке 1. алинеја 1. и 2. Одлуке о одређивању износа најниже пензије, за додјелу финансијске помоћи за трошкове гријања, у  циљу ублажавања негативних социо-економских утицаја енергетске кризе.

 
Пријава на јавни позив подноси се Центру за социјални рад у мјесту пребивалишта подносиоца пријаве. Образац пријаве се може преузети у штампаној форми у просторијама надлежног центра, а доступан је и у електронској форми на званичној интернет страници Министарства здравља и социјалне заштите. Пријаву потписује подносилац пријаве, а потпис се овјерава код надлежног органа.
 
За више информација, можете контактирати бројеве телефона 050/291-001, 050/290-053.

У наставку се налази линк са свим информацијама о расписаном Јавном позиву:

http://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MZSZ/Documents/%.pdf