Јавни позив за подношење пријава за одобравање новчаних подстицаја за капиталне инвестиције у 2023. години.


13.03.2023.


ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјештавају се пољопривредници и остали корисници са подручја општине Језеро да је данас 10. марта 2023. године на службеној страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске објављен Јавни позив за подношење пријава за одобравање новчаних подстицаја за капиталне инвестиције у 2023. години.

Напомена: пољопривредна газдинства која до истека Јавног позива за капиталне инвестиције у пољопривредној производњи у 2023. години не изврше годишње ажурирање података у АПИФ-у, не изврше пријаву доприноса за 2022. годину и не измире обавезе по основу накнаде за противградну заштиту за 2022.годину неће моћи остварити право на капиталне инвестиције. 

Јавни позив је отворен 30 дана од дана објављивања.

Више информација потражите на линку:

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/Documents/JAVNI%20POZIV%20KAPITALNE.docx