ОБАВЈЕШТЕЊЕ


07.04.2020.


ЗАБРАЊУЈЕ СЕ БИЛО КАКАВ ВИД

ОКУПЉАЊА НА СПОРТСКИМ И

ДЈЕЧИЈИМ ИГРАЛИШТИМА НА

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЈЕЗЕРО

СВИМ ЛИЦИМА У ТРАЈАЊУ ОД ДЕСЕТ

ДАНА, ОДНОСНО ОД 07. 04. 2020. ГОДИНЕ

ДО 17. 04. 2020. ГОДИНЕ.