Теина колиба„Теина колиба“ изграђена крајем 19. вијека као љетњиковац, а по предању исти је подигла енглескиња која је у то вријеме боравила у Језеру.